Login

Thuiswerkplek Advies

Wij adviseren ook de thuiswerkplek van medewerkers

Vanwege arbowetgeving is het ook belangrijk en verplicht om de thuiswerkplek op orde te hebben. Korpus Habitus maakt na een analyse een kort adviesrapport met daarin de noodzakelijke optimalisties voor de werkplek.

Dit kan allemaal;

 • Snelle afspraak
 • Kort en duidelijk advies
 • Inzicht in noodzakelijke optimalisaties

Thuiswerkplekken behoren ook gezond en arbotechnisch op orde te zijn.

 

Geknipt voor de juiste Baan!

Wij zijn met ons concept in het kader Geknipt voor de juiste Baan staat om;
Subsidies en financiering vooraf te innen ( op basis van een projectvoorstel), zodat werkgever geen of weinig financiŽle risicoís loopt.
In deze constructie zullen kosten geheel of voor een groot deel vergoed worden door lokale, regionale en/of landelijke overheden, UWV, Sociale werkplaats en CWI.

De kosten hiervoor kunnen bedoeld zijn voor;

 • Verbouwing pand
 • Meubilair
 • Ergonomische aanpassingen
 • Advies en overleg


Daarnaast zullen wij ook alle administratieve handelingen op ons nemen, om de druk van uw schouders te halen.

Projectinfo

Alle van belang zijnde activiteiten, die voor het slagen van het plan kunnen zorgen, kunnen door 2WM en Korpus uitgevoerd worden. Deze activiteiten kunnen zijn;

 • Subsidies en financieringskanalen activeren
 • Uitwerking van deze kanalen en onderhandelen
 • Ergonomische analyse van de werkplek en omgeving
 • Training van de arbeidsgehandicapte medewerker
 • Werving & Selectie
 • Communicatieplan
 • Business/ondernemingsplan

Nieuwsbrief