Login

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI en E) gaan wij samen met u alle mogelijke risico’s inventariseren middels een checklist. Hierna zal een bedrijfsbezoek plaatsvinden om nog meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s.


Waar nodig worden diverse metingen uitgevoerd om bijvoorbeeld de invloed van omgevingsfactoren zoals klimaat en akoestiek te inventariseren.

Wij kunnen u dan begeleiden in het plan van aanpak(PvA). Wij kunnen bijvoorbeeld voorlichting en trainingen verzorgen ter preventie van arbeidsgerelateerde klachten zoals RSI.Wij maken uiteindelijk voor u een bedrijfsspecifiek Handboek Arbeidsomstandigheden waar alle risico’s in zijn geďnventariseerd en een plan van aanpak op maat wordt geformuleerd. Wij zorgen tevens wanneer dit nodig is voor de toetsing van de RI&E door een gecertificeerde bedrijfsarts.

Elke organisatie en bedrijf is verplicht om een RI&E te voeren. Het niet direct kunnen overhandigen van een RI&E is volgens de arbowetgeving en handhaving door de Arbeidsinspectie een direct beboetbaar feit.

Nieuwsbrief