Login

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid gaat over het leveren van topprestaties als organisatie en haar medewerkers.

Aspecten die hier betrekking op hebben zijn;

  • Behoud gekwalificeerde medewerkers
  • Minder uitstroom
  • Hoger rendement & productiviteit
  • Minder verzuim

De pijlers waarop Duurzame Inzetbaarheid rust zijn;

  • HR-beleid
  • Inhoud & organisatie werk
  • Functionele geschiktheid medewerkers
  • Vitaliteit medewerkers

SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID KORPUS HABITUS ALS ADVISEUR VEILIG EN GEZOND WERKEN 

 

PERIODE ESF 2014 - 2020

Nieuwsbrief