Login

Onderhoudscontracten fysieke belasting

Na het afronden van een training houding & beweging en of werkplekoptimalisaties, sluiten wij veelal een onderhoudscontract fysieke belasting met het desbetreffende bedrijf af.

Hiermee onderhouden we het geleerde, waardoor klachten, improductiviteit, en uitval voorkomen worden. Een mens neigt toch terug te vallen in oude bewegingspatronen. Met deze dienstverlening voorkomen we dit.

 

Enkele organisaties die een onderhoudscontract afgesloten hebben zijn;

Sluit een voordelig onderhoudscontract af bij ons en voorkomen daarmee ongemak en klachten bij uw medewerkers.

In 2015 voor nieuwe klanten een eerste proefpilot met 25% korting!

Nieuwsbrief