Login

Gezond, plezierig en efficiënt werken

Vanuit onze energie en passie voor de mens en de medewerker zorgen wij met onze specialismen voor een goede werksituatie, zodat uw bedrijf en uw mensen goed renderen.

Landelijke dekking, betrokkenheid,  accuratesse, zijn kernpunten die op ons van toepassing zijn.

 

 

Ergonomie

Ergonomie is de toegepaste wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties.

Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.

Het doeltreffend functioneren en rendement uit zich volgens ons in een optimale gezondheid, efficientie, productiviteit en welzijn.

Rendement

"Uit onderzoek blijkt dat elke geinvesteerde euro een tienvoudig rendement heeft"

Prestatie Rendement

 • Kostenreductie door preventie van arbeidsgerelateerde klachten
 • Verhoogde productiviteit door efficienter werken
 • Werkdruk en werkstress verlaging
 • Optimaal gebruik hulpmiddelen
 • Doordachte aanschaf van (ergonomische-) hulpmiddelen en meubilair
 • Aandacht voor Cradle to Cradle "waste equals food"
 • Intermediar en procesmanager in uw ontwerpprocessen tussen diverse projectleden zoals architect, bedrijfsarts, aannemer.
 • Beoordeling producten op ergonomische aspecten zoals usability en design for all.
 • Beoordeling, analyse en optimalisatie omgevingsfactoren zoals klimaat, verlichting en akoestiek
 • Toepassing ICT preventieve software gezondheidsmanagementsysteem.

Gespecialiseerd Ergonomisch Training en Adviesbureau

Korpus Habitus

 • Ergonomie
 • RI&E
 • Training houding & beweging
 • RSI preventie
 • Gezond Werken
 • Training Preventie Arbeidsgerelateerde Klachten
 • (Her-) Ontwerpprojecten Kantoren
 • Optimaliseren werkomstandigheden in de Bouw
 • Adviseur aanschaf Ergonomische Hulpmiddelen
 • Human - Computer Interfaces 
 • Voorlichting Arbowetgeving , Arbeidsrecht

Nieuwsbrief