Login

Ergonomisch Advies en Human Factors

Wij hebben onze expertise en vaardigheden mede ontwikkeld vanuit opleidingen aan de VU, TU van Delft, UvA en de universiteit van Twente.

Er worden vier specialisatiedomeinen afgebakend:

  • Fysieke ergonomie: houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkgerelateerde musculoskeletale klachten, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.
  • Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, beslissen, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, stress en training.
  • Taalergonomie is gericht op het in kaart brengen van optimale aanpassing van de talige vorm van een tekst (woordkeus, zinsbouw, opbouw van een alinea) zowel als van de 'dragers' van die tekst (lettertype, lettergrootte, contrast tussen tekst en achtergrond, regelafstand, regelbreedte) aan onderzoeksresultaten met betrekking tot lezen.
  • Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van sociotechnische systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, ontwerpen van werkplekken en –tijden, teamwork, participatieve ergonomie, telewerken en kwaliteitszorg.

Diensten die hier onder vallen zijn;

Wij benaderen een vraagstuk altijd multifactoreel en disciplinair en natuurlijk  bedrijfsspecifiek!

Nieuwsbrief